KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Inkludering

VKN støtter kulturkræsj.Jeg ser en endring i sosiale og kulturelle strukturer i samfunnet. Mye av kommunikasjon foregår digitalt i nettverk på WEB. Dette gir kulturlivet en utfordring, men også muligheter. Stabiliteten er under press. Yngre folk får mer «flakkende» aktivitets-mønstre. De får venner de aldri har sett i virkeligheten(fysisk tilstedeværelse) De blir fortalt om aktiviteter andre driver med som de selv får lyst til å prøve. Foreningene opplever mer enn før, utskifting av medlemmer. Vestfold kulturnettverkønsker å være en motvekt til denne utvikling ved å styrke foreningene og ha fokus på stabilitet, mestring og opplysning om gledene ved å møtes og jobbe med prosjekter sammen.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet.

Bandgathering/workshop 2018

Hei deltagere Bandgathering 2018- Konsert lørdag kl.1900 Det ble en flott kveld. Her kommer mer info om bandene, og vinnere.