KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Voksen Opplæring MSF

Vestfold kulturnettverk gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet.

Årsmøte 2016/17 19. mars 2018

Årsmøte 2016/2017 19. mars kl.1800 på idrettens hus i Sandefjord.