KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Voksen Opplæring MSF

Vestfold kulturnettverk gir gjennom Musikkens studieforbund tilskudd til voksenopplæring i musikk.

Musikkutstyrsordningen

Musikkutstyrsordningen (MUO) administrerer offentlige tilskudd til utstyr for spillesteder, konsertarrangører, øvingsfellesskap, samt til utvikling, tilrettelegging og bygging av gode øvingslokaler og spillesteder innenfor det rytmisk musikkområdet.

Årsmøte 2016/17 UTSATT

Årsmøte 2016/2017 UTSATT

Bandgathering/workshop 2018

Hei deltagere Bandgathering 2018- Konsert lørdag kl.1900 Adresse: Prinsens gate 18, 3211 Sandefjord Bandgathering 2018 er en konkurranse for alle band i Vestfold. Alle band som deltar får muligheten til å være med på workshops på formiddagen med juryen, så man kan få tips og råd fra profesjonelle musikere! Da er det jo ENDA LETTERE Å VINNE PENGEPREMIEN! :-D Utstyr: Det står full backline klart på scenen(inkludert trommesett og piano) Dere trenger kun ta med personlige instrumenter, og hvis dere ønsker, personlige forsterkere. Hva skjer: Fredag kl.: 1800 Vi har en workshop , hvor dere kan komme å øve/spille med lærere. (13-19 år) Alle som vil lære om bandspilling er velkommen!! Lørdag Kl. 1400-1700: Workshop-band spiller for hverandre. Kl. 1700 Pizza Kl. 1900-2100 lydprøver kl.1730- omvendt rekkefølge. Ebenezer-arata-never.... Konsert Rekkefølge: Evt diverse band fra workshop National Freakshow Simple Faith Never continued Arata Ebenezer and the liberators