KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Musikkutstyrsordningen KULTURROM

https://www.kulturrom.no/2020/01/08/muo-endrer-navn-til-kulturrom/

Onsdag 16. september Tid: 18.00 – 21.00. Sted: I

Vestfold kulturnettverk ønsker hjertelig velkommen til årsmøte 2020. Dato: Onsdag 16. september Tid: 18.00 – 21.00. Sted: Ibsenhuset, Skien. Vestfold kulturnettverk utsatte sitt årsmøte i mars frem til september i håp om at koronasituasjonen tillater å møtes fysisk. Per i dag tilsier situasjonen at vi kan samles på en trygg måte på Ibsenhuset. Dersom det blir en innstramming av retningslinjer angående smittevern vil årsmøtet avvikles digitalt. Dette vil dere få beskjed om samtidig som sakspapirene sendes ut. Sakspapirene sendes ut senest 2. september. Under forutsetning av positivt vedtak om sammenslåing med Telemark kulturnettverk vil det etter årsmøtet avholdes årsmøte i Vestfold og Telemark kulturnettverk jfr. årsmøtevedtak årsmøte VKN 2019. På grunn av bevertning settes det en påmeldingsfrist til fredag 11. september. Medlemmer kan stille på årsmøtet med inntil to representanter med fulle rettigheter, utover dette er det mulig å ha med observatører. På grunn av smitteverntiltak må dere melde deres deltakere og observatører på med navn og telefonnummer. For gjeldende styringsdokumenter som vedtekter og handlingsplan se nettsider: På årsmøtet møter medlemsorganisasjoner i Vestfold kulturnettverk og lokalledd av Vestfold kulturnettverk med fulle rettigheter, jfr. vedtektenes § 4.1. Dersom årsmøtet gjør vedtak i voksenopplæringssaker er det kun delegater tilsluttet Musikkens studieforbund som har stemmerett, jfr. §4.1 i vedtektene.