KOMP

KOMP er en støtteordning der band, arrangører, kulturskoler og organisasjoner i det rytmiske feltet søke støtte til kurs og opplæringsprosjekter.

Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping.

Musikkutstyrsordningen nytt navn KULTURROM

https://www.kulturrom.no/2020/01/08/muo-endrer-navn-til-kulturrom/

Årsmøte 25.mars Ibsenhuset i Skien

Varsel om sammenslåing med Telemark kulturnettverk. Det blir arbeidet for å slå sammen Vestfold og Telemark kulturnettverk. Et interimstyre jobber med å kartlegge likheter og forskjeller, med mål om å slå sammen kulturnettverkene. Det avholdes separate årsmøter i forkant av et felles årsmøte 25. mars i Ibsenhuset i Skien.