« Tilbake til Aktiviteter

InkluderingAndebu ungdomskole 1200-1500 lørdag 17. november

Legg til i kalender

Vi ser en endring i sosiale og kulturelle strukturer i samfunnet. Mye av kommunikasjon foregår digitalt i nettverk på WEB. Dette gir kulturlivet en utfordring, men også muligheter. Stabiliteten er under press. Yngre folk får mer «flakkende» aktivitets-mønstre. De får venner de aldri har sett i virkeligheten(fysisk tilstedeværelse) De blir fortalt om aktiviteter andre driver med som de selv får lyst til å prøve. Foreningene opplever mer enn før, utskifting av medlemmer. Vestfold kulturnettverkønsker å være en motvekt til denne utvikling ved å styrke foreningene og ha fokus på stabilitet, mestring og opplysning om gledene ved å møtes og jobbe med prosjekter sammen. 

 Vestfold kulturnettverk støtter kulturkræsj

 

VKN har de senere år opprettet kontakt med ressurser som har fokus på folk som på en eller annen måte faller litt utenfor. 

 

-Blues factory har hatt et prosjekt som heter Music factory, som lar folk komme for å lære å spille band gratis. Dette er inkludering med musikk som tema. Helt sentralt er mestring og faglig utvikling, sammen med at det er en sosial arena. 

 

-Kulturkræsj- Ebenezer Akoi(integrering) se vedlegg

 

Dette er prosjekter som samler alle som er interresert i å samles, og det er tema som forskjellige kurs musikalsk, men også åpen mikrofon, hvor folk kan si hva de mener. 

 

Jeg ser en mulighet for å skape en arena som kan virke samlende for folk, og samtidig inspirere til aktiviteter faglig. 

 

Integrering handler ikke bare om «ikke norske» Det er mange som ønsker seg et sosialt nettverk som ikke har det. Det å komme ny inn i et etablert samfunn krever mye. Vi kan, ved å støtte disse prosjekter være med å skape en arena som kan resultere i flere medlemmer til organisasjonene, og minske risiko for frafall. Det er allerede en åpen møteplass.