Om oss

Vestfold kulturnettverk er paraplyorganisasjon for kulturprodusentene i Vestfold.

Vi arbeider for å ivareta interessene for organisasjoner og det uorganiserte kulturliv:

  • Synliggjøre kulturlivets behov overfor politikere og offentlig forvaltning.
  • Arbeide for at rammevilkårene for frivillige kulturorganisasjoner bedres.
  • Arbeide for at det frivillige kulturlivet har tilgang på gode øve– og fremføringsarenaer.
  • Arbeide for det uorganiserte kulturlivet.

Vi er et kompetanse– og servicesenter for medlemmene:

  • Synliggjøre og veilede medlemsorganisasjonene om støtteordninger.
  • Tilby kurs og andre kompetansehevende tiltak
  • Administrere VO-støtte innen ”Musikkens studieforbund”
  • Koordinere felles prosjekter som f.eks ”Kulturens dag”

Vestfold kulturnettverks medlemmer er aktører innen det frivillige kulturlivet, innen opplæring i kulturfag (kulturskoler og videregående opplæring) og profesjonelle aktører. De fleste kommunale musikk- og kulturråd er også medlemmer hos oss. Se medlemslisten her.

VKNs styre består av medlemmer fra de forskjellige delene av kulturlivet i fylket. Styret for 2015/16 består av:

Verv

Navn

Adresse, tlf

Medlemsorg.

Kommentar

Leder

Arve Karlsen

arvekar@gmail.com

Høyersgate 24

3257 Larvik

Larvik storband

Jazzforum

1 år

Nestleder

Grete Berge

Vesterøyveien 214

3234 Sandefjord

90 17 49 22

Grete Berge grberge2@online.no

Norske trekkspilleres landsforbund

2 år

Styremedlem

Henrik Haugsnes Kaupang

Drengsroa C26

3260 Larvik

45 04 95 65

rich_hagan@hotmail.com

Rockemiljøet

1 år igjen

Styremedlem

Vigdis Fasting

92854292

Vestre Braarudgt36

3181 Horten

vigdisf71@gmail.com

NASOL/VSO

2 år

Styremedlem

Mari Killingstad

Ringshaugveien 17

3154 Tolvsrød

97144736

Vuso

 

1 år igjen

Vara

Anette Werkland

91656274

a.werkland@gmail.com

Ung kirkesang

1 år

Vara/rådgiver

Stryk kurs

Vibeke Collin

98874839

vibeke.collin@sf-nett.no

UNOF

1 år

Vestfold kulturnettverk har kontor på Idrettens hus i Sandefjord. Der arbeider daglig leder, Jørn Sverre Andersen.