Støtteordninger

 • KOMP

  Kulturdepartementet har nå bekreftet at KOMP skal videreføres, og fortsatt administreres av Norsk musikkråd. Online søknadsskjema er åpnet, og søknadsfristen er 10. februar. Skjemaet finner du på www.musikk.no/komp

 • Frifond

  Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping. I 2005 ble det bevillget 140 millioner kroner til Frifond.

 • Musikkutstyrsordningen

  Musikkutstyrsordningen holder julestengt fra og med 21. desember, men før det flytter vi. Det vil si at alle henvendelser vil bli besvart i begynnelsen av januar.Ny adresse blir: Musikkutstyrsordningen, Øvre slottsgate 2b, 0157 Oslo Telefonnummeret forblir det samme: 21 37 88 10 Og dere vil fortsatt nå oss på e-postadresse: post@utstyrsordningen.no  Hva skjer i 2016?

 • VKN støtteordning

  Rich Harper HS

  Søk VKN om støtte. Støtte til kompetansehevende tiltak.