Frifond

Frifond er en støtteordning for aktiviteter for barn og unge under 26 år. Dette er penger som kommer fra overskuddet fra Norsk tipping. I 2005 ble det bevillget 140 millioner kroner til Frifond.

Frifindordningen er delt i 4 kategorier: Frifond organisasjon, Frifond musikk, Frifond barn og unge og Frfond teater,

Frifond organisasjon
Rundt 100 organiasjoner får støtte fra Frifond organisasjon. Disse midlene skal fordeles ut videre ut til lokallagene i organisasjonen, Dersom ditt lag er medlem i en av organisasjonene som mottar støtte fra Frifond organisasjon kan dere ikke få støtte av Frifond musikk, Frifond teater eller Frifond barn og unge. Her finner du en liste over disse organisasjonene. Ta kontakt med din organisasjon for nærmere informasjon.

Frfond musikk
Er tiltaket det søkes støtte for ikke medlem i en av organisasjonene som mottar støtte fra Frifond organisasjon kan det søkes om søtte fra Frifond musikk. Kriterier for tildeling av tilskudd fra Frifond musikk:

  • være demokratisk oppbygd
  • ha et allmennyttig siktemål
  • ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet
  • arbeide for og med barn og unge under 26 år
  • arbeide i lokalmiljøet
  • må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år
  • regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget av disse midlene.

Legg merke til at også "uorganiserte" lag og tiltak kan søke om Frifond musikk.
Søknaden er nettbasert og søknadsskjema finner du her

Her kan du lese mere om Frifond barn og unge og Frifond teater