VKN støtteordning

Har du/ dere et prosjekt som utvikler dere ut over det alminnelige? Ja, da er det mulig å søke VKN(Vestfold kulturnettverk) om støtte til det dette. Skriv søknad til oss med beskrivelse av prosjektet og budsjett. Søknadsfrist er15. mars og  15. Desember hvert år, og det gjelder for aktivitet som er gjennomført inneværende år. Vi ønsker å støtte gjennomførte prosjekter for å styrke og "premiere" initiativer som fremmer og stimulerer aktivitet/kvalitet i fylket.